Selecteer provincie

Stedelijk College Eindhoven 040-2645777: open & loting, activiteiten vrije middel internationaal onderwijs.

Details

Adres
Henegouwenlaan 2
5628WK Eindhoven
Noord-Brabant
Telefoonnummer
Website
-
e-mail
-
Beoordeling
Gemiddeld: 0
Aantal beoordelingen: 0
Jij beoordeelde Nog niet beoordeeld


Gegevens onjuist of niet volledig? Wijzig gegevens Bedrijfsgegevens verwijderen

Omschrijving

Wat wij doen:
Alle leerlingen hebben talenten. Wij zien het als onze taak om die talenten te ontdekken én vervolgens onze leerlingen te helpen bij het verder ontwikkelen van die talenten. Op onze scholen bereiden we jongeren voor op een eventueel vervolgonderwijs, maar zeker ook op de samenleving waarin steeds meer verantwoordelijkheid van hen wordt verwacht. Onze scholen zijn algemeen toegankelijk. Centraal staat dat wij onze jongeren in een veilige en respectvolle omgeving ondersteunen om samen met ons hun talenten te vertalen naar kansen.

Uitgangspunten.
Het Stedelijk College Eindhoven is een school met een breed onderwijsaanbod van hoge kwaliteit. Als uitgangspunten gaan wij uit van vijf kernkwaliteiten: transparantie, ontwikkelingsgerichtheid, veiligheid, intercultureel besef en respect. Naast kennisoverdracht en het ontwikkelen van vaardigheden is er ook aandacht voor een brede maatschappelijke en persoonlijke vorming van de leerlingen en hun creatieve ontwikkeling.
Het Stedelijk College Eindhoven biedt een inspirerende en uitdagende leeromgeving, waarin de leerling zich veilig, zelfstandig en competent voelt. Via leiding en begeleiding willen we leerlingen opvoeden tot actieve, zelfstandige en mondige volwassenen, die handelen vanuit verantwoordelijkheidsgevoel. Hierbij wordt zoveel mogelijk recht gedaan aan verschillen tussen leerlingen.
Het Stedelijk College Eindhoven waarborgt een goede aansluiting op het vervolgonderwijs en begeleidt leerlingen intensief bij een weloverwogen beroeps- en studiekeuze. Het Stedelijk College Eindhoven wil de leerling zo vormen, dat hij/zij kan functioneren in een internationaal georiënteerde en multiculturele samenleving.
Het Stedelijk College Eindhoven is de enige openbare school voor voortgezet onderwijs in de stad Eindhoven. De school heeft, mede door de internationale afdeling en de Eerste Opvang Anderstaligen, een grote verscheidenheid aan onderwijsaanbod.

De schooltypen, die worden aangeboden op locatie Henegouwenlaan zijn:
(tweetalig) vwo, (tweetalig) havo, (tweetalig) mavo
Opleidingsniveau:
Atheneum, Gymnasium, HAVO, VMBO, VWO

Tweetalig onderwijs:
Engels

Diensten:
Internationaal onderwijs, Opvang Anderstaligen, (Tweetalig) havo, (Tweetalig) mavo, (Tweetalig) vwo, Vmbo , Vmbo g/k/b/duale leerweg