Selecteer provincie

Openbare Basisschool Het Tij 0117-391470: open & loting, activiteiten vrije middel internationaal onderwijs.

Details

Adres
Badhuisweg 36
4506BC Cadzand
Zeeland
Telefoonnummer
e-mail
-
Beoordeling
Gemiddeld: 0
Aantal beoordelingen: 0
Jij beoordeelde Nog niet beoordeeld


Gegevens onjuist of niet volledig? Wijzig gegevens Bedrijfsgegevens verwijderen

Omschrijving

Wat wij doen:
De Stichting Escaldascholen is een stichting voor openbaar onderwijs. Dat houdt in dat op onze scholen alle kinderen, ongeacht geloof, huidskleur en afkomst welkom zijn.

Wij zien openbaar onderwijs als ontmoetingsonderwijs: kinderen leren er met, van en over elkaar. Ze leren respect voor elkaar te hebben, mede als voorbereiding op hun functioneren als volwassene in de samenleving.

Kwaliteit is het belangrijkste uitgangspunt dat wij hanteren.

Escalda staat voor kwalitatief goed onderwijs aan alle kinderen, ieder met zijn of haar talenten en mogelijkheden. Wij willen dat kinderen zich optimaal ontwikkelen.

Daartoe zetten wij alle middelen in. We onderwijzen met behulp van moderne lesmethoden, in goede gebouwen. En geven de kinderen een veilig en geborgen gevoel, de basis voor goed leren en presteren.

Daartoe is de rol van de leerkrachten vanzelfsprekend essentieel. We zorgen er dan ook voor dat onze medewerkers:

•Blijven leren en ontwikkelen (en daarmee blijven verbeteren) op lesgevend en opvoedend gebied;
•Gebruik maken van bewezen didactiek (de wijze waarop wij kinderen iets leren) en nieuwe inzichten voor het leerproces.
•Plezier hebben en houden in het werken met kinderen;
•De goede en intensieve contacten met ouders en/of verzorgers als cruciaal ervaren om gezamenlijk voor de kind(eren) te zorgen.
De Escaldascholen in de gemeente Sluis werken eendrachtig samen aan datgene waar de scholen voor staan: kwalitatief goed onderwijs (blijven) verzorgen voor onze doelgroep, de kinderen en hun ouders. Eén van de voorwaarden om leerlingen tot goede prestaties te brengen is het creëren van een veilig schoolklimaat. We werken aan een leer- en werkomgeving waarin leerlingen, personeel en ouders zich veilig en prettig voelen. De Escaldascholen staan synoniem voor kwaliteit, warmte, orde en regelmaat. Waarbij normen en waarden belangrijke rol spelen. Zaken waar we voor staan en op mogen worden aangesproken.


Extra aandachtsgebieden:
Geloof

Soort onderwijs:
Openbare basisschool

Diensten:
ouderparticipatie